Kategorie

Chlapci

B 12 rok narození 2005 a mladší

B 13 rok narození 2004 a mladší

B 14 rok narození 2003 a mladší

B 15 rok narození 2002 a mladší

B 16 rok narození 2001 a mladší

B 17 rok narození 2000 a mladší

B 18 rok narození 1999 a mladší

 

Dívky

G 12 rok narození 2005 a mladší

G 14 rok narození 2003 a mladší

G 16 rok narození 2001 a mladší

G 18 rok narození 1999 a mladší

 

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit kategorii, pokud do ní bude přihlášeno méně než 8 družstev.

Věkové výjimky

Pořadatel poskytuje výjimky pro start starších hráčů a hráček. Výjimka se týká hráčů a hráček, kteří jsou maximálně o 1 rok starší, než je věkový limit dané kategorie. Výjimka může být udělena více hráčům družstva, ale k utkání může za dané družstvo nastoupit pouze jeden starší hráč a dvě starší hráčky. Hráč s věkovou výjimkou může v turnaji nastoupit pouze v kategorii, pro kterou je výjimka udělena. Hráče s věkovou výjimkou je třeba před zahájením turnaje vyznačit v on-line soupisce hráčů. V kategorii B12-16 je povolen start dívek.