PRAVIDLA

 

Turnaj se hraje dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF.

Hrací čas

Hrací čas ve všech kategoriích bude 2x15 minut, pro čtrvtfinále, semifinále a finále 2x20 minut. Bude se hrát na hrubý čas, pouze ve vyřazovacích utkáních od úrovně čtvrtfinále se poslední 3 minuty budou měřit efektivně. Time out je povolen až od čtvrtfinále. 

 

Rozměry hřiště

Bude se hrát na standardní velikosti hřiště, pro kategorie B12, B13, G12 a G14 bude hřiště zmenšené.

Rozměr hřiště pro kategorie B12, B13, G12 a G14 je 36x18 m

Vyhodnocení postupu

Vítězství v utkání základní skupiny znamená 3 body do tabulky, remíza 1 a porážka 0 bodů. Získají-li dva nebo více týmů po utkáních skupiny stejný počet bodů, pak o dalším postupu resp. pořadí rozhoduje:

  • počet bodů dosažených ve vzájemných utkáních
  • rozdíl skóre ze vzájemných utkání
  • celkový počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
  • celkový rozdíl skóre
  • celkový počet vstřelených branek
  • los

Po remíze ve vyřazovacích zápasech následuje:

  • série 3 trestných nájezdů
  • série 1 trestného nájezdu (náhlá smrt)

JURY turnaje

Martin Vaculík

Jan Jirovský

Jiří Šatoplet

Protesty

Případný protest musí být předán v písemné formě JURY turnaje nebo vedoucímu haly nejpozději do 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 1.000,- Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí JURY je konečné.

Soupiska hráčů

Každý tým musí nejpozději do začátku turnaje zadat na internetové stránce on-line soupisku hráčů. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na této soupisce. Po zahájení turnaje Může být on-line soupiska změněna či doplněna pouze se souhlasem JURY turnaje.

Zápis o utkání

Zápis o utkání je nutno vyplnit čitelně hůlkovým písmem a předat ke stolku časoměřičů nejpozději 30 minut před začátkem každého utkání. Formuláře budou k dispozici během registrace týmů a bude možné je také stáhnout z internetu a předvyplnit.

Čekací doba

Maximální čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nastoupení k utkání bude dané družstvo z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.

Start hráče

Hráč může v průběhu turnaje startovat v dané kategorii pouze za jedno družstvo. Je povolen start hráče ve více kategoriích splňuje-li věková kriteria (pouze v rámci družstev jednoho oddílu). Družstvo je v případě konfrontace povinno předložit průkazy totožnosti nebo jiné doklady, které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. O konfrontaci může požádat i soupeř nejpozději však do poločasu sporného utkání a po složení poplatku za protest. Při případném neoprávněném startu staršího hráče bude dané utkání kontumováno v poměru 0:5.

Vyloučení hráče

ČK 1 vede automaticky k vyloučení do konce daného utkání, ČK 2 znamená automaticky stop na následující utkání a udělení ČK 3 vede k vyloučení provinivšího se hráče do konce turnaje.

Barvy dresů

V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení. Barvy dresů uvedené na internetu jsou pouze orientační.