PRAŽSKÉ PAMÁTKY

V rámci partnerství s Muzeem hlavního města Prahy jsme pro vás připravili skvělou příležitost navštívit nejlepší vyhlídky v Praze zdarma! Pro volný vstup do těchto pražských památek se prokažte turnajovým náramkem.

 
 
 

  PRAŠNÁ BRÁNA

  nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré město
 

Prašná brána je jednou z nejvýznamnějších památek středověké Prahy. Právě zde začínala pražská královská cesta a sem vedla významná silnice z Kutné Hory, kde se těžilo stříbro do královské pokladny.

Věž byla koncipována převážně jako reprezentativní symbol i místo výběru cla. Její výstavba začala v roce 1475. Brána, původně nazývaná "Nová", měla základy sahající téměř devět metrů pod úroveň dnešního terénu a byla vysoká 42 metrů. Stavba však zůstala nedokončena, což bylo pravděpodobně důvodem, proč byla jen provizorně zastřešena. Asi od roku 1715 sloužila jako skladiště střelného prachu, odtud název "Prašná". Při pruském obléhání Prahy roku 1757 byla věž značně poničena.

 

 

 
 
MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, Praha 1-Malá Strana
 
Vyšší z obou věží stojících na malostranském břehu Vltavy je nejmladší částí celého Karlova mostu. Byla postavena po roce 1464 na náklad českého krále Jiřího z Poděbrad na místě starší románské věže, která byla vybudována společně s nižší věží. Stavba sloužila jako sklad a požární hláska. Výška věže je 43,5 m, ochoz byl založen ve výšce 26 m. Původně měla mít zřejmě bohatou sochařskou výzdobu, připravené niky pro umístění soch ale zůstaly prázdné.
 
Dnešní podoba věže pochází z let 1879-1883, kdy došlo k její úpravě architektem Josefem Mockerem.
 

 

 

 
 
STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ

Karlův most, Praha 1 - Staré město

Staroměstská mostecká věž patří k nejpůsobivějším gotickým dílům na světě. Věž spolu s mostem nechal vybudovat podle návrhu Petra Parléře císař Karel IV. Brána do Starého Města pražského, byla koncipována zároveň jako symbolický vítězný oblouk, kterým procházeli čeští králové na své korunovační cestě městem do chrámu sv. Víta na Pražském hradě. 

Výstavba byla započata záhy po položení základního kamene Karlova mostu v roce 1357. Stavitel věž umístil na mostním pilíři mezi první a druhý oblouk mostu. Budova byla stavebně dokončena ještě za života Karla IV., jeho syn Václav ji nechal již jen doplnit o dílčí výzdobu.

 

 

 
 
 
SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE

Malostranské náměstí 556/29, Praha 1 - Malá Strana

 

Zvonice, která sloužila zároveň i jako požární hláska a sídlo ponocného, byla sice budována spolu s kostelem sv. Mikuláše, ale její větší část byla postavena až po dokončení chrámu. Věž byla stavebně dokončena již roku 1752, i když oficiálně se datuje ukončení prací až k roku 1755. Dva roky na to byla budova poškozena při pruském obléhání Prahy.

Výška věže je stejná jako výška vedlejší kopule chrámu, ochoz se nachází 65 m vysoko a je přístupný po 215 schodech.

Ačkoli se může na první pohled zdát, že věž náleží ke kostelu sv. Mikuláše, nepatřila nikdy církvi, ale byla vždy součástí obecního majetku Malé Strany. Od 60. let 20. století se v duchu tehdejšího režimu změnil účel stavby - na pozorovatelnu Státní bezpečnosti, pro sledování západních ambasád sídlících v okolí věže.

 

 

 
 

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábřeží 412, praha 2

Budova bývalé celnice na Výtoni na dnešním Rašínově nábřeží je vedle raně barokního původně farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána posledním zachovalým zbytkem starobylé rybářské osady Podskalí. Osada Podskalí existovala již od sklonku 12. století a její obyvatelé získali postupně monopolní právo na obchod se dřevem, které sem bylo připlavované po Vltavě.

 

 

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY    

Na Poříčí 1552/54, Praha 8

Hlavní budova muzea je architektonickým objektem zapsaným v seznamu kulturních památek České republiky. Byla postavena v letech 1896 - 1898 v novorenesančním slohu podle návrhů architekta Antonína Balšánka. V hlavní budově můžete navštívit expozice vztahující se k historii Prahy nebo známý Langweilův model Prahy. 

 

 

 

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ

Nové mlýny 827/2A, Praha 1

Novomlýnská vodárenksá vež je historická vodárenská věž stojící v Petrské čtvrti v místě bývalých Nových mlýnů ( odtud pak její název), první zmínka o ní pochází z roku 1484. Ve věži najdte expozici Historie hasičství a požárů v Praze, která přestaví nebezpečí požárů pro Prahu v dobách před řadou staletí i v časech nedávných, stejně jako způsoby, kterými se obyvatelé metropole bránili proti ničivému živlu.

 

 

 

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU

Týnská 630/6, Praha 1

Dům u zlatého prstenu se nachází v Týnské uličce nedaleko Staroměstkého náměstí a je zde umístěna stálá expozice zaměřená na proměnu Prahy v době panování Karla IV. 

 

 

 

 

Otevírací doba:

Prašná brána, Malostranská mostecká věž, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská městská zvonice denně 10.00 – 22.00 hodin

Dům U Zlatého prstenu denně od 9.00 - 20.00 hodin

Podskalská celnice na Výtoni, Novomlýnská vodárenská věž, Muzeum hlavního města Prahy denně kromě pondělí 10.00 – 18.00 hodin

 

 
 


Zobrazit místo PRAGUE GAMES na větší mapě