Startovné

Individuální poplatek

250,- Kč za každého člena družstva

Tento poplatek zahrnuje: Identifikační náramek ke vstupu do turnajových hal, jízdenku MHD po dobu konání turnaje, vstup do vybraných pražských památek (Muzeum hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Sv. Mikuláš a další), vstup na turnajovou Party, vstup na finálový program, vstup do bazénu Na Petynce, 50% slevu na pražskou bobovou dráhu dráhu, případně další akce, které se nám podaří zajistit (o přesném programu budou účastníci informováni před začátkem turnaje).

Individuální poplatky za celé družstvo musí být zaplaceny nejpozději do 10.6. 2017

Pokyny k zaplacení individuálních poplatků naleznete na webových stránkách.

Zaplacení individuálního poplatku  je pro aktivní účastníky povinné!!

 

Platba individuálních poplatků a startovného

Adresa majitele účtu: Tatran Střešovice, Sibeliova 368, 162 00 Praha 6

Č.účtu:  900952293/0300

Název a sídlo banky: ČSOB, Na příkopě 14, 115 20 Praha, Česká republika

Variabilní symbol: 6899xxxx (kde xxxx ID číslo týmu, které vám bylo přiděleno při on-line registraci)

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol: nevyplňujte

Odesilatel: název vašeho klubu a adresa

Účel platby: PRAGUE GAMES

Startovné

3400,- Kč/ za tým

Startovné musí být připsáno na účet Tatranu Střešovice nejpozději do 20.4.2017. Bankovní poplatky jsou k tíži plátce. Registrace týmu, jehož startovné nebude v daném termínu připsáno na účet Tatranu Střešovice, může být vyřazena. V případě zrušení účasti ze strany týmu po 30.4.2017 je startovné nevratné. 

Uzávěrka

Pozor, počet družstev je omezen !!!

Turnaje se mohou zúčastnit pouze ta družstva, která se zaregistrují a v termínu zaplatí startovné. V případě většího zájmu budou družstva vybrána podle data úhrady startovného. Další družstva budou zařazena na místa náhradníků. Ředitel turnaje může výjimečně přidělit divokou kartu. Nejpozději do 15.5.2017 obdržíte definitivní potvrzení Vaší přihlášky e-mailem společně s dalšími podrobnostmi.

 

Pokuta

V případě odhlášení z turnaje ze strany týmu po 20.6. 2017 bude týmu účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč