TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Zdravotní záchranná služba  155 

Havarijní silniční služba  154 

Hasiči  150 

Policie  158 

Městská policie  156 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

AAA TAXI  14014

TAXI – CITY TAXI  +420 257 257 257

NEMOCNICE

Nemocnice Motol, Praha 5, V úvalu 32/84  +420 224 431 111

( pro cizince/for foreigners) - International Hospital +420 224 433 682

Nemocnice Na Homolce, Praha 5, Roentgenova 2  +420 257 271 111 

Ústřední vojenská nemocnice Střešovice  +420 973 208 333

Praha 6, U vojenské nemocnice 1/1200

 

INFORMACE O MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ

Spojení na haly či hotely, aktuální informace o městské hromadné dopravě naleznete na www.dpp.cz.