UBYTOVÁNÍ

 

V případě zájmu zajišťuje cestovní agentura Excalibur Tours Praha spol. s.r.o. pro mimopražské účastníky ubytování  ve škole nebo v ubytovně hotelového typu. V případě školního ubytování je celé družstvo ubytováno v jedné třídě. Každý účastník si musí přivézt vlastní spací pytel a karimatku. Třídy je možno zamykat. Ubytování ve škole je poskytováno od 10.7. do 14.7. Školní ubytování je poskytováno buď s plnou penzí, polopenzí nebo pouze ubytování se snídaněmi.

 

Vzhledem k předpokládanému velkému počtu zájemců Vás žádáme o včasné nahlášení požadavků prostřednictvím on-line formuláře. Nutno rezervovat nejpozději do 15.5.2017. Hlaste přesné počty! Závěrečné upřesnění počtů ohlaste nejpozději do 30.6.2017. V případě, že počet skutečně ubytovaných členů družstva bude nižší oproti tomuto závěrečnému upřesnění o více než dvě osoby, bude účtována cena dle rezervace.

Ubytování ve škole

 

V případě školního ubytování je celé družstvo ubytováno v jedné třídě. Každý účastník si musí přivézt vlastní spací pytel a karimatku. Třídy je možno zamykat. Ubytování ve škole je poskytováno od 10.7.2017 - pondělí do 14.7. 2017 - pátek. Školní ubytování je poskytováno buď s plnou penzí, s polopenzí nebo je možná i varianta ubytování pouze se snídaněmi.

 

Cena ubytování ve škole

 

Ubytování včetně plné penze za osobu na 4 noci: 1400,- Kč

Ubytování včetně polo penze za osobu na 4 noci: 1200,- Kč

 

Ubytování se snídaní za osobu na 4 noci: 1000,- Kč

 

 

Minimální délka pobytu pro fakturaci jsou 3 noci.

 

Škola je otevřena pro ubytování v pondělí od 16:00! 

 

Strava je zajištěna ve školní jídelně. Obědy jsou ve formě balíčků.

Prvním jídlem je snídaně 11.7.2017 - úterý a posledním snídaně 14.7.2017 - sobota . V případě kratšího pobytu se za 1 noc ve škole se snídaní odečítá paušální částka Kč 100 za osobu a noc; ve škole s polopenzí částka Kč 130 za osobu a noc; ve škole s plnou penzí částka Kč 150 za osobu a noc. V případě zkráceného pobytu je prvním jídlem snídaně v den následující po dni příjezdu a posledním jídlem snídaně v den odjezdu.

Upozorňujeme na to, že zajištění potřebných škol je i díky často nevhodnému chování účastníků turnaje rok od roku náročnější. Celková kapacita této kategorie je výrazně omezena, při vyřizování budeme postupovat podle pořadí došlých objednávek a je pravděpodobné, že ubytování ve škole nebudeme schopni zajistit všem zájemcům.

Doporučujeme proto zvážit variantu ubytování v ubytovně.

 

Při příjezdu bude vybírána kauce ve výši 2000,- Kč/tým, která bude vrácena v den odjezdu po řádném předání uklizené třídy nebo tělocvičny, kde bylo družstvo ubytováno.

Ubytování v hotelu nebo hostelu

 

Ubytování je poskytováno v hotelu nebo hostelu kategorie 2*, zpravidla buňkového typu – vždy dva pokoje mají společné sociální zařízení nebo pokoje se společným sociální zařízením na chodbě (hostel). V hotelu je možná varianta ubytování se snídaněmi, s polopenzí nebo s plnou penzí. Příklad hotelového ubytování – AO hostel Střížkov , Hotel Start, Toulcův dvůr, Prokopka a další.

 

Stravování

Plná penze je zajištěna ve školní jídelně nebo v hotelové restauraci. Obědy jsou ve formě balíčků.

Prvním jídlem je snídaně 11.7.2017 - úterý a posledním snídaně 14.7.2017 - pátek. V případě kratšího pobytu se za 1 noc ve škole se snídaní odečítá částka Kč 100/osoba, za noc ve škole s polopenzí částka Kč 130/osoba, za noc ve škole s plnou penzí čáska Kč 150/osoba. Při ubytování v hotelu s plnou penzí částka Kč 300/osoba, při ubytování v hotelu s polopenzí částka Kč 250/osoba a při hotelovém ubytování se snídaní částka Kč 200/osoba. V případě zkráceného pobytu je prvním jídlem snídaně v den následující po dni příjezdu a posledním jídlem snídaně v den odjezdu.

Minimální délka pobytu pro fakturaci jsou 3 noci.

 

Cena ubytování:

Kategorie Typ pokoje Strava Cena za osobu za 4 noci
Škola s plnou penzí třída

Snídaně

Balíček

Večeře

Kč 1400
Škola s polopenzí třída

Snídaně

Večeře

Kč 1200
Škola se snídaní třída Snídaně

Kč 1000

Hotel B s plnou penzí hotelové buňky

Snídaně

Balíček

Večeře

Kč 2100
Hotel B s polopenzí hotelové buňky

Snídaně

Večeře

Kč 1900
Hotel B se snídaní hotelové buňky Snídaně Kč 1600
 

V hotelu se vybírá vratná kauce Kč 2500,- za tým a ve škole Kč 2000,- za tým.

Úhrada ubytování

Platbu za ubytování je nutno poukázat nejpozději do 10.6.2017 na účet

 

Excalibur Tours, Pplk. Sochora 37, 170 00 Praha 7

 

Banka: Československá obchodní banka; Na příkope 14, 115 20 Praha 1;

 

číslo účtu: 478375143/0300

 

Variabilní symbol: ID registrační číslo týmu které vám bylo přiděleno při on-line registraci

 

Konstantní symbol: 0308

 

Specifický symbol: nevyplňujte

Odesilatel: název vašeho klubu a adresa

Účel platby: PRAGUE GAMES 2017