Prague Games

PRAVIDLA

Turnaj se hraje podle platných mezinárodních pravidel IFF.

Hrací čas

Ve všech utkáních základních skupin a utkáních play off až do úrovně osmifinále je hrací čas 2x15 minut. Celé utkání se hraje na hrubý čas. Přestávka mezi poločasy je 2 minuty. Time out není poskytován.

V utkáních čtvrtfinále, v semifinálových a finálových utkáních je hrací čas 2x20 minut, závěrečné 3 minuty budou měřeny na čistý čas. Přestávka mezi poločasy je 3 minuty. Time out je poskytován.

Vyhodnocení postupu

Vítězství v utkání základní skupiny znamená 3 body do tabulky, remíza 1 a porážka 0 bodů. Získají-li dva nebo více týmů po utkáních skupiny stejný počet bodů, pak o dalším postupu resp. pořadí rozhoduje:

  • - počet bodů dosažených ve vzájemných utkáních
  • - rozdíl skóre ze vzájemných utkání
  • - celkový počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
  • - celkový rozdíl skóre
  • - celkový počet vstřelených branek
  • - los

Po remíze ve vyřazovacích zápasech následuje:

  • - série 3 trestných nájezdů
  • - série 1 trestného nájezdu (náhlá smrt)

JURY turnaje

Tomáš Vaculík

Jan Jirovský

Jiří Šatoplet

Protesty

Případný protest musí být předán v písemné formě JURY turnaje nebo vedoucímu haly nejpozději do 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 1.000,- Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí JURY je konečné.

Soupiska hráčů

Každý tým musí nejpozději do začátku turnaje zadat na internetové stránce on-line soupisku hráčů. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na této soupisce. Po zahájení turnaje Může být on-line soupiska změněna či doplněna pouze se souhlasem JURY turnaje.

Zápis o utkání

Zápis o utkání je nutno vyplnit čitelně hůlkovým písmem a předat ke stolku nejpozději 30 minut před začátkem každého utkání. Formuláře budou k dispozici během registrace týmů a bude možné je také stáhnout z internetu a předvyplnit.

Čekací doba

Maximální čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nastoupení k utkání bude dané družstvo z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.

Start hráče

Hráč může v průběhu turnaje startovat v dané kategorii pouze za jedno družstvo. Je povolen start hráče ve více kategoriích splňuje-li věková kriteria (pouze v rámci družstev jednoho oddílu). Družstvo je v případě konfrontace povinno předložit průkazy totožnosti nebo jiné doklady, které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. O konfrontaci může požádat i soupeř nejpozději však do poločasu sporného utkání a po složení poplatku za protest. Při případném neoprávněném startu staršího hráče bude dané utkání kontumováno v poměru 0:5.

Věkové výjimky

Pořadatel poskytuje výjimky pro start starších hráčů. Výjimka se týká hráčů, kteří jsou maximálně o 1 rok starší, než je věkový limit dané kategorie. Výjimka může být udělena více hráčům družstva, ale k utkání může za dané družstvo nastoupit pouze jeden starší hráč. V kategoriích G14, G16 a G18 je povolen start dvou starších hráček. Hráč s věkovou výjimkou může v turnaji nastoupit pouze v kategorii, pro kterou je výjimka udělena . Hráče s věkovou výjimkou je třeba před zahájením turnaje vyznačit v on-line soupisce hráčů. V kategorii B12-16 je povolen start dívek.

Vyloučení hráče

ČK 1 vede automaticky k vyloučení do konce daného utkání, ČK 2 znamená automaticky stop na následující utkání a udělení ČK 3 vede k vyloučení provinivšího se hráče do konce turnaje.

Barvy drezů

V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení. Barvy drezů uvedené na internetu jsou pouze orientační.

Předzápasová příprava

Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti, ale pouze mimo halu nebo v přilehlých prostorách.

Šatny

Vzhledem k omezenému počtu šaten ve všech halách budou tyto používány pouze jako průchozí. Po převlečení před utkáním je nutné, aby tým odnesl všechny osobní věci v taškách na hřiště. Po utkání může být přidělena jiná šatna. Pořadatel neručí za ztráty osobních věcí v průběhu celého turnaje.

Rozpis utkání

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněném rozpise. V tomto případě budou informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká. Vedoucí družstva je ve vlastním zájmu povinen do týmové registrace na internetu uvést a aktualizovat funkční spojení na zodpovědnou osobu v době konání turnaje.

Ocenění

Vítěz každé kategorie bude oceněn pohárem; první tři družstva diplomy a medailemi (max. 20 na družstvo) a současně bude vyhlášen nejlepší střelec, nejlepší brankář a nejlepší hráč kategorie. Předání ocenění proběhne bezprostředně po skončení příslušného semifinálového a finálového utkání.

Vítězové jednotlivých kategorií získávají nárok na bezplatnou registraci do turnaje Helsinki Floorball Cup 2014.

Pojištění hráčů

Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel není zodpovědný za jakékoliv zranění, onemocnění či ztrátu v průběhu turnaje.

Generální partner

Blank

Hlavní Partner

Omlux
Hlm.Praha
Gaier
Praha Sportovní
Kůtaservis

Oficiální partner

PUMA
ISOSTAR
UHER
Tarkett-sports
Czech tourism
Eclipse
McDavid

Florbalový partner

Unihoc
Zone
Florbalexpert
CR8ER

Partner

PPS computer
FORTUNA HOTELS
CLARION
APLEX
Te7
Poukar
Muzeum Hl.M.Prahy

Marketingový partner

SPINFLO
AGRS

Organizuje

TATRAN
EXCALIBUR TOURS

Ve spolupráci s

ČFBU

Záštita

Česko sportuje
Powered by TITIO s.r.o.